Chi nhánh trực thuộc

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG
 
Địa chỉ: Tầng G3 tháp 21 tầng, B4 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 378 222 88 - Fax: 04 378 222 99
----------****-----------
CHI NHÁNH NGHI SƠN
 
Địa chỉ: Đường Nghi Sơn, Bãi Trành, Xã Mai Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
                                              Điện thoại: 0373 613 555 – Fax: 0373 613 222
     -----------*****------------
CHI NHÁNH MIỀN TRUNG
 
Địa chỉ: Văn phòng Công trường P122, Khu điều hành EPC7 Khu kinh tế Dung Quất,
Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553.616557 – Fax: 0553.616800
--------*****--------
CHI NHÁNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
 
Địa chỉ: số 7D - 17 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3565056 – Fax: 064.3563987
--------*****--------
CHI NHÁNH MIỀN TÂY NAM BỘ
 
Địa chỉ: Xã Khánh An – Huyện U Minh – Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0780.3650133 – Fax: 0780.3650136
--------*****--------