Trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ ( Hàng không bán)

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ bảo vệ chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam đã liên tục đưa vào sử dụng và cập nhật mới nhiều loại trang thiết bị tối tân, công cụ dụng cụ hỗ trợ hiện đại phục vụ công tác bảo vệ, trong đó có những loại đặc thù được Cục C64 Bộ Công an cấp phép nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên các công trình của Ngành Dầu khí nói riêng và khách hàng nói chung, trong đó có nhiều công trình trọng điểm liên quan đến an ninh Quốc gia.