Tin Hoạt động Công ty
Báo cáo kết quả thực hiện công tác an ninh, an toàn mục tiêu các công trình khí của PVGAS giai đoạn 2023-2024 và phương hướng triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2024-2025.
Ngày 28/06/2024, tại Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện công tác an ninh, an toàn mục tiêu các công trình khí của PVGAS giai đoạn 2023-2024 và phương hướng triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2024-2025.
Cuộc họp có sự tham dự của Ông Đỗ Đức Thái – Phó phụ trách Ban An toàn – Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Ông Hồ Diên Vượng – Phó Giám đốc Công ty Khí Vũng Tàu, Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Giám đốc Công ty Khí  Cà Mau, Ông Lê Diệp Bình – Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Khí cùng đại diện Lãnh đạo Phòng an toàn và cán bộ chuyên trách của các đơn vị Khí Vũng Tàu, Khí Đông Nam, Khí Cà Mau và Dịch vụ Khí.
Về phía Công ty PV Security tham dự cuộc họp có Ông Vũ Khánh Vinh - Giám đốc Công ty; Ông Tạ Công Dũng – Giám đốc Chi nhánh Miền Đông Nam Bộ, Ông Trần Thanh Mừng -  Giám đốc Chi nhánh Miền Tây Nam Bộ cùng sự tham gia của Trưởng, phó các bộ phận Công ty.
Tại cuộc họp, Công ty PV Security đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác an ninh an toàn tại các mục tiêu công trình khí của PVGAS giai đoạn 2023-2024 và phương hướng triển khai giai đoạn 2024-2025. Trong đó cũng nêu rõ những khó khăn thuận lợi, thực trạng công tác bảo vệ trong 1 năm vừa qua và những hạn chế tồn tại, các giải pháp khắc phục cải thiện, tăng cường công tác phối hợp, đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị PVGas tham dự cuộc họp, Ông Vũ Khánh Vinh- Giám đốc Công ty yêu cầu các Chi nhánh, phòng ban tiếp tục rà soát đổi mới phương án bảo vệ liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu tại từng Mục tiêu, đào tạo nâng cao lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp hóa, tiếp tục duy trì công tác phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, các phòng ban của Đơn vị PVGas.
Kết luận cuộc họp Ông Đỗ Đức Thái – Phó Phụ trách Ban An Toàn Tổng công ty PVGas ghi nhận những đóng góp của lực lượng bảo vệ trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tại Các công trình Khí trong thời gian qua, mong rằng giai đoạn tiếp theo Công ty PV Security tiếp tục phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ, củng cố lực lượng bảo vệ ngày càng vững về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu góp phần phục vụ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty PVGas.