Đơn đăng ký tuyển sinh và làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 --------------------------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀ LÀM VIỆC
 
            Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
Tên tôi là:....................................................................... Nam (Nữ):...................
Sinh ngày:...........................................................................................................
Quê quán :...........................................................................................................   
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:....................................................................
Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................
Số CMND:........................ Cấp ngày:........................... Tại: ..................................
Trình độ văn hoá:...............................................................................................
Trình độ chuyên môn:.........................................................................................
Trình độ ngoại ngữ:.............................................................................................
Đã qua nghĩa vụ Quân đội , Công an:.................................................................
          Sau khi nghiên cứu quy chế và nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhân viên bảo vệ An ninh Dầu khí, tôi làm đơn này đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam xem xét, tuyển sinh để tôi được tham gia khóa đào tạo và tuyển dụng để tôi được làm Nhân viên bảo vệ của Công ty. Nếu được chấp nhận, tôi xin cam đoan:
1. Nghiêm túc chấp hành nội quy và các quy định của Công ty.
2. Phục tùng sự phân công, bố trí công tác của Công ty.
Nếu vi phạm nội quy, bị kỷ luật hoặc tự ý bỏ học hoặc thôi việc, tôi xin bồi thường toàn bộ vật chất do tổn thất đã gây ra theo quy định của Công ty.
 
........., ngày       tháng       năm .......
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Gửi kèm theo hồ sơ gồm :
 - Đơn đăng ký tuyển sinh và làm việc (theo mẫu của Công ty);
- 02 bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, có dán ảnh 4x6cm, đóng dấu giáp lai ( theo mẫu của Công ty);
- Phiếu lý lịch tư pháp của Sở tư pháp tỉnh/thành phố cấp;
- Giấy khám sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên ( theo khổ A3);
- Bản sao công chứng bằng Tốt nghiệp PTTH hoặc bằng bổ túc PTTH;
- Bản sao công chứng học bạ PTTH hoặc bổ túc PTTH;
- Bản sao chứng thực: Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh và Hộ khẩu;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ như: Thẻ đảng viên, Gia đình chính sách, Công an hay Bộ đội xuất ngũ, Sổ lao động, BHXH đã chốt…vv nếu có;
- 4 ảnh 4x6cm (ảnh chụp không quá 03 tháng so với thời điểm đăng ký tuyển sinh).
 

Tải mẫu Đơn đăng ký tuyển sinh và làm việc, tại đây: