Số điện thoại nóng : (84.4) 37822288

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (Công ty PVsecurity) là một doanh nghiệp cổ phần thuộc Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo nghị quyết số: 2558/NQ - DKVN, ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa công tác bảo vệ trong toàn Ngành Dầu khí. Ngoài ra công ty PV Security còn đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh trật tự và an toàn cho mọi Đối tác, khách hàng trong phạm vi cả nước.


Đến với công ty PV Security chúng tôi, quý khách hàng sẽ được đáp ứng và thỏa mãn mọi nhu cầu về công tác b

Tin người tốt việc tốt: Biểu dương đồng chí Trần Văn Sử - Nhân viên bảo vệ Ban Điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

93554091-18b3-42f0-a9fc-b274bf52f0a5.jpg Ngày 24  tháng 09 năm 2015, Ông Nguyễn Huy Công - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam gửi thư khen đồng chí: Trần Văn Sử là nhân viên bảo vệ thuộc Tổ Bảo vệ Ban điều hành Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 về hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại. Sau đây là toàn bộ nội dung thư khen đồng chí Trần Văn Sử.
TVC
Hỗ trợ trực tuyến
Khách hàng