Số điện thoại nóng : (84.4) 37822288

Giới thiệu

Công ty PV Security là một doanh nghiệp cổ phần thuộc Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo nghị quyết số: 2558/NQ - DKVN, ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa công tác bảo vệ trong toàn Ngành Dầu khí. Ngoài ra công ty PV Security còn đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh trật tự và an toàn cho mọi Đối tác, khách hàng trong phạm vi cả nước.


Đến với công ty PV Security chúng tôi, quý khách hàng sẽ được đáp ứng và thỏa mãn mọi nhu cầu về công tác bảo vệ ...

PVS tham gia Hội thao hội diễn PTSC năm 2014

Chào mừng 39 năm ngày Giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05; 60 năm ngày Giải phóng Điện Biên; 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân năm 2014”, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội thao - Hội diễn năm 2014 từ ngày 23-26/05/2014 tại thành phố Đà Nẵng.
qc1
qc2
qc3
TVC
Hỗ trợ trực tuyến
Khách hàng