Bảo vệ - vệ sỹ
Bảo vệ, vệ sỹ

Với đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực An ninh, nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp đã qua đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm bảo vệ thực tế tại các Mục tiêu bảo vệ. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

- Bảo vệ văn phòng, cao ốc, ngân hàng, nhà máy, công trường …
- Bảo vệ các sự kiện lễ hội, hội nghị, triển lãm …
- Bảo vệ vận chuyển hàng hóa, tài liệu … 
 
 
 
Bảo vệ Tòa nhà văn phòng
 
Bảo vệ Tòa nhà văn phòng
 
 
Bảo vệ nhà máy 
 
 
Bảo vệ Kho Cảng
 
 
Tuần tra trên biển
 
 
Bảo vệ sự kiện 
 
 
Bảo vệ yếu nhân