Thiết bị an ninh
Bộ thu phát – Trạm lặp tín hiệu;

Dùng làm bộ phát trung tâm chuyển tiếp cho các bộ đàm cầm tay hoặc các bộ đàm trạm chính

- Cự ly liên lạc:

+ từ 10km đến 30km cho các bộ đàm cầm tay

+ Từ 50 đến 100km cho các bộ đàm trạm chính

- Công suất tùy chọn từ 20 - 45W

- Giải tần tùy chọn la VHF (136-174MHz) hay UHF (400-470MHz)

- Trọng lượng 12,8Kg

Sản phẩm khác