Khách hàng
Chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN- Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí
Số 65B, đường 30/4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
SĐT: 0643.838.104/0643.838.504 - Fax: 0643.838.313/0643.838.344