Tin Hoạt động Công ty
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 26/4/2017, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (Công ty ANDK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở văn phòng Công ty: tầng G3, tòa nhà B4 Kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội.
Đại hội vinh dự được đón tiếp các vị khách quý: Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng 1, Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh, Bộ Công An; ông Phạm Văn Dũng  - thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Tham dự đại đội có sự có mặt đầy đủ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông và đại diện cổ đông hiện nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ANDK cùng với trưởng, phó các phòng chức năng công ty và đại diện các tổ chức đoàn thể.

Ông Nguyễn Hải Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo 
Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày các văn kiện: báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty; báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của công ty ANDK; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017; báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợp nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, phương án kế hoạch phân phối lợp nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến phương án chi trả năm 2017.

Ông Vũ Khánh Vinh - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo
Năm 2016 là năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng cục An ninh – Bộ Công an, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty PTSC; sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc cơ quan Công an, Biên phòng và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động; thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành hoạt động đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cùng với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBNV - NLĐ, Công ty ANDK đã giữ vững an ninh an toàn các mục tiêu bảo vệ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã đề ra, đời sống và thu nhập của Người lao động ngày càng được nâng cao, người lao động yên tâm công tác. Công ty đang thực hiện có hiệu quả 45 hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ với 40 khách hàng tại 63 mục tiêu bảo vệ. Hầu hết, các mục tiêu là các công trình, cơ sở quan trọng của ngành Dầu khí, trong đó có Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Công trình trọng điểm liên quan an ninh Quốc gia.
Theo kế hoạch kinh doanh đã được công bố,  phát huy những thành tích đạt được của năm 2016, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như nhận định các cơ hội, thách thức hiện nay, Công ty ANDK đã xây dựng chỉ tiêu  kế hoạch năm 2017: Kế hoạch tổng doanh thu là 173,81 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 6,4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 17,1 tỷ đồng. Đảm bảo an ninh, an toàn các Mục tiêu bảo vệ. Đáp ứng kịp thời và thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Phát triển công ty theo hướng bền vững.

Ông Phạm Văn Dũng -  đại diện Tổng Công ty PTSC phát biểu chỉ đạo 
Sau khi trao đổi, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tất cả các nội dung báo cáo và phương án nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên nâm 2017 của Công ty ANDK đã thành công tốt đẹp trong sự tin tưởng, hy vọng của cổ đông và toàn thể  cán bộ nhân viên - người lao động Công ty vào những giải pháp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa ANDK trở thành đơn vị tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, hiện đại.
Ban biên tập.