Khách hàng
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Lô D, Khu Công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
SĐT: 0780.381.900 - Fax: 07803.590.501