Tin Dầu khí
Kêu gọi CBCNVCLĐ phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin, cống hiến hết mình, vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày 5/9, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đưa ra lời kêu gọi CBCNVCLĐ phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin, cống hiến hết mình, vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong suốt 42 năm qua, tập thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động Dầu khí đã vượt qua mọi khó khăn cống hiến hết mình, lao động giỏi, lao động sáng tạo vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Với những cống hiến quan trọng đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát triển không ngừng, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng là tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 14% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 73% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 81% kế hoạch năm. Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã đóng góp vào tăng trưởng GDP và ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và CNVCLĐ Dầu khí đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, những diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn đến uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động Dầu khí.

Trước tình hình trên, Công đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi toàn thể đội ngũ CBCNVCLĐ, hơn lúc nào hết, phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, truyền thống tốt đẹp của người Dầu khí, thắt chặt tình đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, lao động hết mình vì sự phát triển ổn định, bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đề nghị các Công đoàn trực thuộc tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, làm tốt công tác tư tưởng, động viên khích lệ kịp thời, phát huy mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo của NLĐ, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của đơn vị và Tập đoàn, tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của Đoàn viên, NLĐ; quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí.

Trân trọng!
Nghiêm Thuỳ Lan
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam