Tin Dầu khí
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành kế hoạch 9 tháng 2017
Tính chung 9 tháng 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) nộp ngân sách nhà nước đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.


Cụm giàn MSP-1 & BK 7 tại mỏ Bạch Hổ.

Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2017 trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động khó khăn, giá dầu duy trì ở mức thấp, nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lao động, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh được Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương giao.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng 2017 đạt 19,01 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 11,70 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 77,0% kế hoạch năm (riêng khai thác dầu ở trong nước 9 tháng đạt 10,25 triệu tấn, vượt 3,0% - tương đương vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch 9 tháng); sản lượng khai thác khí đạt 7,31 tỷ m3, bằng 69% kế hoạch năm (sản lượng khai thác khí hoàn thành thấp do năm 2017, lượng nước về các hồ thủy điện nhiều, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giảm công suất huy động của các nhà máy nhiệt điện, trong đó có nhiệt điện khí và thay vào đó là tăng cường huy động công suất từ các nhà máy thuỷ điện); sản xuất điện đạt 15,59 tỷ kWh, bằng 77,6% kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 1,32 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch 9 tháng và bằng 87,1% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 4,46 triệu tấn, vượt 22,6% kế hoạch 9 tháng và bằng 65,6% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 367,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 84% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đã triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp trực thuộc giai đoạn 2017-2020 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11/8/2017.

Bên cạnh đó, các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo của Tập đoàn tiếp tục được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Như vậy, tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% đến 22% so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt khai thác dầu thô trong nước 9 tháng vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế (GDP) đất nước 9 tháng đầu năm.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, Tập đoàn quyết tâm tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ, đồng thời tăng cường kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Tiếp tục xử lý một số dự án chưa hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Trong tháng 9, một số đơn vị thành viên của Tập đoàn đã hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ một số công trình dầu khí, như:

- Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đã hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hệ thống các đường ống dẫn khí theo đúng kế hoạch đề ra (hệ thống PM3- Cà Mau (từ ngày 16/8- 1/9/2017); Rạng Đông - Bạch Hổ - Phú Mỹ (từ ngày 19/9- 25/9/2017); Hàm Rồng- Thái Bình (từ ngày 2/9-3/9/2017));

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) đã cơ bản hoàn thành công tác đại tu 2 tổ máy GT5 và GT6 của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 29/9/2017.

Theo PVN.VN