Khách hàng
Trường Đại học dầu khí Việt Nam
Số 672 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
SĐT: 0643.738.879 - Fax: 0643.733.579