Chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí

Số 73 đường 30/4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
SĐT: 0643.832.181 - Fax: 0643.832.180