Đào tạo & tuyển dụng

Mẫu hồ sơ tuyển sinh

DANH MỤC CÁC GIẤY TỜ CẦN CÓ TRONG HỒ SƠ CBNV

Danh mục các giấy tờ cần có trong hồ sơ CBNV gồm: Đơn đăng kí tuyển sinh và làm việc theo mẫu Công ty; Sơ yếu lý lịch được xác nhận tại địa phương nơi cư trú hoặc của đơn vị cũ (trong vòng 3 tháng trước khi tuyển dụng)theo mẫu của Công ty; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp cấp tỉnh/thành phố cấp (*)...

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam

Mẫu sơ yếu lý lịch

Đơn đăng ký tuyển sinh và làm việc

Nội dung đào tạo

Nội dung đào tạo

Học viên sẽ được đào tạo 3 tháng. Trong đó, 1 tháng học lý thuyết, võ thuật cơ bản và 2 tháng tập nghề tại Mục tiêu bảo vệ (2 tháng này học viên được hưởng lương theo quy định của Công ty).

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam thường xuyên xét tuyển nhân viên bảo vệ để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ tại các công trình trọng điểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và những mục tiêu bảo vệ khác. Tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển như sau: