Tin Dầu khí
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Sáng 26/1/2024, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo PVN và cán bộ, công nhân Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức tranh Bác Hồ cho cán bộ, công nhân Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nghe giới thiệu về các dự án do Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thực hiện.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan khu vực cảng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.


                                                                                                                                                         Nguồn PTSC Thanh Hóa