Tin Hoạt động Công ty
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày 28/3/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (Công ty ANDK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại trụ sở Văn phòng Công ty: Tầng G3, tháp 21 tầng, Tòa nhà B4 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và các cổ đông của Công ty. Về dự Đại hội đồng Cổ đông còn có sự hiện diện các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ - Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát - BTV Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Trưởng phó các phòng chức năng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam.


Ông Nguyễn Hải Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo 
          
Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày các văn kiện: báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty; báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của công ty ANDK; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024; báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợp nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, phương án kế hoạch phân phối lợp nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023và dự kiến phương án chi trả năm 2024.


Ông Vũ Khánh Vinh – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo
         
Năm 2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (Công ty ANDK) đã phát huy các thuận lợi, chủ động khắc phục các khó khăn nhằm tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động SXKD ổn định, bền vững. Công ty ANDK đang duy trì thực hiện tốt trên 60 mục tiêu bảo vệ, các mục tiêu là các công trình, cơ sở quan trọng của ngành Dầu khí và công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngoài việc tiếp tục duy trì tốt việc cung cấp dịch vụ tại các hợp đồng đã ký kết từ trước,Công ty đã đẩy mạnh công tác đàm phán thương thảo với khách hàng để điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới nhằm đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh an toàn và tiếp tục triển khai duy trì dịch vụ Logistic và cung cấp vật tư thiết bị.
 
Mặc dù bối cảnh thị trường nhiều khó khăn khốc liệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều biến động nhưng với sự sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo Công ty, Công ty ANDK đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu bảo vệ đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh an toàn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của khách hàng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và an toàn xã hội của các địa phương.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục chỉ đạo các bộ phận nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy; cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan tâm động viên NLĐ đoàn kết một lòng giữ vững an ninh an toànmục tiêu bảo vệ. Tất cảchỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023của Công ty đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao.

Phát biểu tại đại hội, Ông Lê Cự Tân - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao những nỗ lực của Công ty ANDK trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra. Thời gian tới, trong bối cảnh ngành Dầu khí nói riêng và kinh tế đất nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn, Ông Lê Cự Tân mong muốn Công ty ANDK tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực hơn nữa trong việc đổi mới, cải tiến, nâng cao năng lực cạnh trạnh, tăng hiệu quả công việc, tiếp tục rèn luyện, nâng cao đội ngũ chuyên môn để sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới.
 
Ông Lê Cự Tân-  Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Sau khi trao đổi và thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tất cả các nội dung báo cáo và phương án nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ANDK đã thành công tốt đẹp trong sự tin tưởng, hy vọng của Cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên - người lao động Công ty vào những giải pháp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa  Công ty ANDK trở thành đơn vị tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, hiện đại. 

Ban Biên tập