Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Lô H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SĐT: 0553.827.492 - Fax: 0553.827.507