Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)

Tầng 15 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nôi
SĐT: 04.37726886 - Fax: 04.37478649