Tin đoàn thể xã hội
Hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953 - 13/5/2023)
Ngày 8/4/2023, Công ty Cổ phần Dịch Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình báo công, về nguồn tại ATK Tân Trào - tỉnh Tuyên Quang, ATK Định Hoá - Thái Nguyên; thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ Công an nhân dân tại Nha công an Trung Ương.


 
Tại ATK Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, đoàn đã dâng hương, báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tại ATK Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã thăm quan di tích lịch sử, văn hoá, tìm hiểu về quá trình hoạt động cách mạng của Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Tại Nha công an Trung Ương, đoàn đã thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ Công an nhân dân, đồng thời tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.Chương trình báo công, về nguồn và giao lưu đã góp phần giúp cán bộ chiến sỹ Công ty Cổ phần Dịch Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam nâng cao nhận thức, niềm tự hào, phát huy truyền thống, thi đua lập nhiều chiến công, thành tích trong thời gian tới.
Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ chiến sỹ Công ty Cổ phần Dịch Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thái Bình.
Hình ảnh kỷ niệm chuyến tham quan của Đoàn: