Tin Hoạt động Công ty

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà PV Gas

Trong hai ngày 01 và ngày 02/06/2016, Ban quản lý Tòa nhà và Đội bảo vệ Tòa nhà PV Gas phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Nhà Bè đã tổ chức thành công khóa huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho 190 học viên từ các đơn

 1234