Khách hàng
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
Tầng 25,26,27 Tòa nhà Charm Vit Tower - 117 Trần Duy Hưng
SĐT: 04.37726001 - Fax: 04.37726027