Tin Dầu khí
TRAO THẦU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG FPSO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN MỎ CÁ RỒNG ĐỎ THUỘC LÔ 07/03 NGOÀI KHƠI VIỆT NA

Ngày 26/4/2017, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã ký Thoả thuận nhận chuyển giao Hợp đồng cung cấp, vận hành và bảo dưỡng FPSO phục vụ phát triển Mỏ Cá Rồng Đỏ thuộc Lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam từ đối tác Yinson Clover Ltd (“YCL”), công ty con do Tập đoàn Yinson sở hữu 100% vốn, với Khách hàng Talisman Vietnam 07/03 B.V. (Repsol).

Hợp đồng này bao gồm hạng mục cho thuê tàu trần (Bareboat) và đi kèm với dịch vụ vận hành, bảo dưỡng FPSO. Thời hạn của Hợp đồng sẽ kéo dài trong 10 năm chắc chắn và có lựa chọn gia hạn từng năm thêm tối đa 5 năm.

Để triển khai Hợp đồng đã ký, PTSC và YCL dự định sẽ thành lập một Công ty Liên doanh (“JVC”) trong đó PTSC nắm 51% vốn, YCL nắm 49% vốn để thực hiện phần việc EPCI hoàn thiện FPSO. Ngay sau khi thành lập, Công ty Liên doanh sẽ tiến hành ký hợp đồng cho thuê tàu trần với PTSC. Dự kiến FPSO sẽ được đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch nhận dòng dầu đầu tiên vào tháng 9/2019. Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng FPSO sẽ được PTSC giao cho công ty con của mình là Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS).

Việc ký kết Hợp đồng này một lần nữa khẳng định vị thế và năng lực của PTSC trong lĩnh vực cung cấp FSO/FPSO. Đồng thời, việc triển khai Dự án này cũng sẽ góp phần tích cực vào doanh thu và lợi nhuận của PTSC trong những năm sắp tới, mang lại  việc làm cho hàng nghìn cán bộ, công nhân viên.

Nguyễn Mạnh Hùng