Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam thường xuyên xét tuyển nhân viên bảo vệ để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ tại các công trình trọng điểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và những mục tiêu bảo vệ khác. Tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển như sau: