Khách hàng

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC

Địa chỉ: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84 - 8 ) 39 102 828
Fax: (84 - 8) 39 102 929
Email: webmaster@ptsc.com.vn
Website: http://ptsc.com.vn/

Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ : 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel : (84-4) 38252526
Fax : (84-4) 38265942
Email : petrovietnam@pvn.vn
Website : http://pvn.vn/

Tổng thầu JGCS

Tổ hợp nhà thầu JGCS (JGCS Consortium) là nhà thầu EPC của Dự án Lọc hóa dầu Nghi sơn, chịu trách nhiệm thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng nhà máy.

 1234